Hanna Banaszak - Pogoda ducha (1985)

1 komentarz:

Yadis pisze...

Zainteresował mnie twój komentarz do ankiety o rękodziele w internecie. Moim promotorem jest dr Kazimierz Ożóg, praca powstaje na Uniwersytecie Opolskim, na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym, w Instytucie Sztuki, na kierunku Edukacja Artystyczna W Zakresie Sztuk Plastycznych.

Nigdzie nie ma mowy o językoznawstwie :)